2015 © Коломия ВЕБ Портал / info@kolomyya.org


повернутися на головну


Пошук:

 
  Форум
  Єпархія УГКЦ
  Бізнес каталог
  Інвестиції
  Історія
  Видатні особи
  Освіта
  Культура
  Медицина
  Коломийське МБТІ
  Місто. Влада
  Фотогалерея
  Відео
  Оголошення
  Туризм
  Горящі путівки
  Готелі
  Ресторани, кафе
  Дозвілля


переглянути каталог


 Ю.Молодій © 2000-2013

Інвестиційні пропозиції промислових підприємств
та підприємств комунальної власності міста Коломиї

КОЛОМИЯ - важливий духовний, культурно-мистецький, торговельний і господарський центр краю з багатою та славною історією. Одним із пріоритетних напрямків економічного розвитку міста є промисловість. Промисловими та комунальними підприємствами з метою залучення до співпраці партнерів розроблені інвестиційні пропозиції, які спрямовані на впровадження та освоєння нових технологій виробництва сільськогосподарської техніки, електротехнічної продукції, навчального обладнання, паперової та поліграфічної продукції, у харчовій промисловості, а також на проведення екологічних заходів.

Соціально-економічний стан міста формують промислові підприємства таких галузей: машинобудівної, електротехнічної та металообробної; лісової, деревообробної та паперової; легкої; харчової та переробної; поліграфічної промисловості та промисловості будівельних матеріалів. На сьогоднішній день економічний потенціал міста Коломиї представлений 25 промисловими підприємствами, 12 будівельними організаціями, автотранспортним підприємством, 330 підприємствами торгівлі (непродовольча група) та 184 підприємствами торгівлі (продовольча група), 123 підприємствами громадського харчування, 120 підприємствами побутового обслуговування населення, діють 10 ринків. У місті зареєстровано 7000 суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі 1300 - юридичних осіб та 5700 - фізичних осіб.

Формування позитивного інвестиційного іміджу міста Коломиї - головне завдання, яке стоїть перед владою та громадськістю на сьогоднішній час. Саме від уміння налагоджувати взаємовідносини з інвесторами та зацікавленість у максимальному ефективному використанні наявних ресурсів залежатиме вкладання капіталу в місцеву економіку.

 

Перелік вільних земельних ділянок міста Коломиї, які можуть бути передані у власність та їх характеристика

Інформація про вільні виробничі площі комунальних підприємств міста Коломиї (01.06.2011)

Інформація про вільні виробничі площі промислових підприємств міста Коломиї (станом на 01.05.2011р.)

Інвестиційний проект
"Створення та впровадження сучасних засобів навчання з фізики, математики, технічних дисциплін" на Коломийському експериментальному заводі програмованих радіоелектронних учбових терміналів "ПРУТ"

1

Назва інвестиційного проекту

Створення та впровадження сучасних засобів навчання з фізики, математики, технічних дисциплін

2

Стислий опис інвестиційного проекту

Даний проект пропонує розробку та виробництво для постачання навчальним закладам різних рівнів акредитації та форм власності вкрай необхідного сучасного наукового приладдя і навчального устат-кування, науково-технічного обладнання (прилади та пристосування для фронтальних експериментів, лабораторних робіт та фізичного практикуму, апаратура лінгафонного класу удосконалена модер-нізована з використанням ЕОМ, обладнання для трудового навчання).

3

Тип проекту:

- Розширення

- Модернізація

- Будівництво

 

Модернізація

4

Вартість проекту

13 000,0 тис. грн.

5

Власні кошти

50,0 тис. грн. - обігових коштів і 300,0 тис. грн. - у вигляді будівель та споруд

6

Потрібні інвестиції

12 650,0 тис.грн.

7

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів:

- Зовнішні інвестиції

- Кредит

- Фінансовий лізинг

- Інше

Зовнішні інвестиції

8

Стадія готовності проекту:

- Проектна пропозиція

- ТЕО

- Бізнес-план

- Проектно-кошторисна документація

Бізнес-план

ТЕО

9

Спосіб гарантування запозичених ресурсів:

- Наявність заставного майна

- Банківська гарантія

- Страхування

- Інше

Страхування

10

Термін окупності

 

5 років

11

Характеристика земельної ділянки:

- загальна площа, га

- наявність будівель та споруд

- категорія земельної ділянки

0,46 га

Складально-механічний цех – 2-ий поверх (Корпус А і Б)

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

12

Наявність права користування землею:

- свідоцтво про власність

- оформлені документи оренди

- інше

Свідоцтво про власність

13

Результат (результат, що очікується) громадських слухань

-

14

Стислий опис підприємства-ініціатора проекту

Державне підприємство Коломийський експериментальний завод програмованих радіоелектронних учбових терміналів "ПРУТ" - це невелике підприємство, форма власності – загальнодержавна, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Розміщений на земельній ділянці 1,9 га. Середньооблікова кількість штатних працівників 88 чол.

Підприємство в своєму складі має металодільницю механо-складальний цех, складально-монтажний цех, дільниці по виготовленню столярних виробів, експериментальну дільницю та відділи: технічний, комерційний, енерго-механічний, бухгалтерію, економіко-аналітичний. Завод в даний час виготовляє всі види меблів для різних навчальних закладів: від початкових класів загальноосвітніх шкіл до меблів для вищих навчальних закладів, в тому числі спеціалізовані меблі: для кабінетів хімії, фізики, інформатики, біології, іноземних мов (парти учнівські, столи, стільці учнівські, столи викладача, класні стінки, столи керівника, стіл демонстраційний кабінетів хімії, фізики, шафа витяжна хімічна, шафа для хімічних реактивів, стіл учня хімічний, стіл учня фізичний, столи для їдальні, роздягалки, столи аудиторні, актові зали, шафи для одягу, ліжка для гуртожитку, одно- та двохярусні, тумбочки, меблі для офісу, апаратура електро-живлення кабінетів хімії та фізики, апаратура лінгафонного кабінету, прилади для лабораторних робіт з фізики по розділу "Механіка" (динамометри, трибометри, важіль-лінійки, набір гирь і т.д.)

 

15

Структура власності (частка державної власності, %)

Державна, орган управління майном – Міністерство освіти і науки України

16

Чисельність працівників, чол.

88

17

Основна продукція підприємства

Меблі для навчальних закладів, технічні засоби навчання, меблі, лабораторні прилади

18

Річний прибуток

250,0 тис. грн.

19

Основні витрати

Сировина і матеріали, оплата праці, транспортно-заготівельні

20

Активність підприємства

-

21

Рентабельність

24%

22

Реквізити підприємства-ініціатора проекту:

- поштова адреса

- телефон

- факс

- e-mail

778200, м.Коломия, Івано-Франківська обл., вул.Валова,48

тел.: 03433 33588,

факс: 03433 26669

e-mail: kezprut@ukr.net

Інвестиційний проект
з питань місцевого та регіонального розвитку та будівництва на КП "Коломияводоканал"

1

Назва інвестиційного проекту

Будівництво другої черги головного каналізаційного колектора діаметром 1000,0 мм (КП "Коломияводоканал")

2

Стислий опис інвестиційного проекту

Модернізація підприємства, покращення функціонування та переоснащення технологічного процесу, зменшення втрат. Запровадження енергозберігаючої технології, що дасть можливість економити до 10 відсотків електроенергії

3

Тип проекту:

- Розширення

- Модернізація

- Будівництво

 

Будівництво

4

Вартість проекту

4 000,0 тис. грн.

5

Власні кошти

-

6

Потрібні інвестиції

4000,0 тис. грн.

7

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів:

- Зовнішні інвестиції

- Кредит

- Фінансовий лізинг

- Інше

 

 

Зовнішні інвестиції

Кредит

Інше: співфінансування із державного бюджету

8

Стадія готовності проекту:

- Проектна пропозиція

 • - ТЕО

 • - Бізнес-план

 • -Проектно-кошторисна документація

 

Потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію

9

Спосіб гарантування запозичених ресурсів:

 • - Наявність заставного майна

 • - Банківська гарантія

 • - Страхування

 • - Інше

Інше: гарантія міської ради

10

Термін окупності

5 років

11

Характеристика земельної ділянки:

 • загальна площа, га

 • наявність будівель та споруд

 • категорія земельної ділянки

 

 

33,1715 га

Будівлі та споруди для водопостачання та водовідведення

8,4 га - землі несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

24,7715 га - землі населених пунктів

12

Наявність права користування землею:

 • - свідоцтво про власність

 • - оформлені документи оренди

 • - інше

 

Інше: Державний акт на право постійного користування землею

13

Результат (результат, що очікується) громадських слухань

Покращення надання послуг з водовідведення. Екологічний ефект

14

Стислий опис підприємства-ініціатора проекту

КП “Коломияводоканал” створене за рішенням міської ради №81 від 14.08.2002р. та цим же рішенням затверджено його Статут. Підприємство зареєстровано у виконавчому комітеті Коломийської міської ради від 11.09.2002р. №04054334100010809. КП “Коломияводоканал” самостійно здійснює господарську діяльність (управління технологічними процесами, здійснення матеріально-технічного та кадрового забезпечення тощо). Підприємство самостійно формує виробничу програму, розраховує тарифи та подає їх на розгляд та затвердження виконкому міської ради. Підприємство самостійно укладає договори зі споживачами послуг.

Виконавчий комітет міської ради затверджує тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, встановлює норми споживання води для населення. Керівництво підприємством здійснює директор, який укладає контракт із міським головою.

КП “Коломияводоканал” має 14 структурних підрозділів (відділів, служб), які не є юридичними особами.

Адміністративна, фінансова, юридична та абонентна служби підпорядковуються безпосередньо директору, а технічні служби – головному інженеру.

Організаційна структура, розподіл функціо-нальних обов'язків та координація роботи між структурними підрозділами повною мірою відповідають меті та характеру поточної роботи підприємства.

15

Структура власності (частка державної власності, %)

100 % комунальна власність

16

Чисельність працівників, чол.

200

17

Основна продукція підприємства

Водопостачання та водовідведення

18

Річний прибуток

-

19

Основні витрати

Енергоносії, заробітна плата, податкові платежі

20

Активність підприємства

Надання послуг юридичним та фізичним особам

21

Рентабельність

4 %

22

Реквізити підприємства-ініціатора проекту:

 • поштова адреса

 • телефон

 • факс

 • e-mail

Івано-Франківська обл.

Коломийський район

с. Шепарівці

вул. Шевченка,3, 78200

(03433) 4-96-37

kolomyavoda@meta.ua

Інвестиційний проект
"Виробництво навантажувачів" на ВАТ "Коломиясільмаш"

1

Назва інвестиційного проекту

Виробництво навантажувачів

2

Стислий опис інвестиційного проекту

Проект спрямований на забезпечення зростаючого попиту на навантажувачі, збереження виробництва, яке здатне випускати складну конкурентноспроможну техніку, збереження висококваліфікованих робочих місць і достойну заробітну плату працівникам

3

Тип проекту:

- Розширення

- Модернізація

- Будівництво

 

Розширення та модернізація виробництва

4

Вартість проекту

35 230,6 тис.грн.

5

Власні кошти

22 626,9 тис.грн.

6

Потрібні інвестиції

12 603,7 тис.грн.

7

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів:

- Зовнішні інвестиції

- Кредит

- Фінансовий лізинг

- Інше

Зовнішні інвестиції

Фінансовий лізинг

8

Стадія готовності проекту:

- Проектна пропозиція

- ТЕО

- Бізнес-план

- Проектно-кошторисна документація

Розроблено бізнес-план та частково виготовлена проектно-кошторисна документація

9

Спосіб гарантування запозичених ресурсів:

- Наявність заставного майна

- Банківська гарантія

- Страхування

- Інше

Викуп контрольного пакету акцій підприємства

10

Термін окупності

2,6 роки

11

Характеристика земельної ділянки:

- загальна площа, га

- наявність будівель та споруд

- категорія земельної ділянки

20 га

Будівлі та споруди, призначені для виробництва

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

12

Наявність права користування землею:

- свідоцтво про власність

- оформлені документи оренди

- інше

Інше: Державний акт на право постійного користування землею

13

Результат (результат, що очікується) громадських слухань

 

-

14

Стислий опис підприємства-ініціатора проекту

ВАТ "Коломиясільмаш" має можливість виготовлення даної продукції по повному циклу, починаючи від проектування та виготовлення технологічного оснащення, нестандартного обладнання, інструменту з подальшим виготовленням вузлів та деталей навантажувачів у виробничих цехах.

На заводі використовуються наступні види виробництв:

- заготівельно-штампувальне;

- зварювальне;

- механообробне;

- термічне;

- складальне

На даний час зберігши профіль основного виробництва, завод проходить процедуру санації згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Завод потребує переоснащення та реконструкції, що дозволить підняти рівень виробництва і конкурентноздатність навантажувачів.

15

Структура власності (частка державної власності, %)

95,27% акцій ФДМ України

16

Чисельність працівників, чол.

127

17

Основна продукція підприємства

Навантажувач-екскаватор самохідний

Навантажувач-екскаватор навісний

18

Річний прибуток(збиток)

- 1722,0 тис. грн.

19

Основні витрати

Поповнення обігових коштів, прямі капіталовкладення на модернізацію та ремонт

20

Активність підприємства

Діюче виробництво

21

Рентабельність

Нерентабельне

22

Реквізити підприємства-ініціатора проекту:

- поштова адреса

- телефон

- факс

- e-mail

78200, м. Коломия, Івано-Франківська область,

вул. Пушкіна,6

тел. 03433 23581,

03433 20898

факс: 8(03433) 20820

Інвестиційний проект
з питань місцевого та регіонального розвитку та будівництва на КП "Житлоінфоцентр"

1

Назва інвестиційного проекту

Удосконалення системи управління житловим фондом через створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на мікрорайоні Чайковського м. Коломиї

2

Стислий опис інвестиційного проекту

Стимулювання створення ОСББ.

Проведення робіт по технічному переоснащенню, енергозбереженню та капітальному ремонту в будинках. Запровадження інституту управителів будинків, здійснення інвентаризації внутрішньо будинкових мереж, формування електронної бази даних по будинках та внутрішньо будинкових мережах

3

Тип проекту:

 • Розширення

 • Модернізація

 • Будівництво

 

Модернізація

4

Вартість проекту

8370,0 тис. грн.

5

Власні кошти

2510,0 тис. грн.

6

Потрібні інвестиції

5860,0 тис. грн.

7

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів:

 • Зовнішні інвестиції

 • Кредит

 • Фінансовий лізинг

 • Інше

 

Інше

8

Стадія готовності проекту:

 • Проектна пропозиція

 • ТЕО

 • Бізнес-план

 • Проектно-кошторисна документація

Проектно-кошторисна документація

9

Спосіб гарантування запозичених ресурсів:

 • Наявність заставного майна

 • Банківська гарантія

 • Страхування

 • Інше

-

10

Термін окупності

-

11

Характеристика земельної ділянки:

 • загальна площа, га

 • наявність будівель та споруд

 • категорія земельної ділянки

-

12

Наявність права користування землею:

 • - свідоцтво про власність

 • - оформлені документи оренди

 • - інше

-

13

Результат (результат, що очікується) громадських слухань

-

14

Стислий опис підприємства-ініціатора проекту

КП "Житлоінфоцентр" об’єднує дві технічні дільниці, службу енергетика, ремонтно-будівельну, транспорту та аварійну службу. Предметом діяльності підприємства є:

- експлуатація житлового і нежитлового фонду, що перебувають на балансі підприємства;

- поточний ремонт будинків і обслуговування прибудинкових територій;

- вивіз твердих побутових відходів.

15

Структура власності (частка державної власності, %)

Комунальна

16

Чисельність працівників, чол.

137

17

Основна продукція підприємства

Надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій

18

Річний прибуток

70,0 тис. грн.

19

Основні витрати

6213,0 тис. грн.

20

Активність підприємства

3398,0 тис. грн.

21

Рентабельність

10%

22

Реквізити підприємства-ініціатора проекту

м.Коломия

вул.Богуна, 42

тел/факс 03433-40931

kpezh@ko.if.ua

КП "Житлоінфоцентр"

Спортивно-розважальний центр в районі міського озера по вул.Чехова

Ситуація на даний час як у державі, так і в місті Коломиї, в сфері фізичної культури і спорту залишається складною. Найгострішою проблемою є низький рівень залучення населення до занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості. Проблемним є подальше забезпечення гідного представництва держави у світовому спортивному русі. Особливе занепокоєння викликає результативність підготовки спортивного резерву для різноманітних видів змагань.

Формування позитивного іміджу міста Коломиї - головне завдання, яке стоїть перед владою та громадськістю на сьогоднішній день. Тут важливою умовою є поєднання інтересів бізнесу з інтересами міста, що стає основою для взаємовигідного співробітництва та створює систему заходів, які забезпечують сприятливі умови для вкладення коштів.

Пріоритетними завданнями є забезпечення населення міста якісними оздоровчо-лікувальними послугами, підвищення ролі фізкультури і спорту, розвиток спортивної інфраструктури.

З метою залучення інвестицій у розвиток соціальної сфери міста Коломиї, зокрема у будівництво спортивних об'єктів розроблено макет спортивно-розважального центру в районі міського озера по вул.Чехова.

Спортивно-розважальний центр планується побудувати у північно-східній частині міста. Наявні наступні інженерні мережі: водопостачання та водовідведення по вул.Б.Хмельницького (труби 600 мл.); газопровід середнього тиску по вул. Б.Хмельницького. Відстань до комунікацій становить близько 30 м.

Координатор інвестиційних проектів:
Панченко Олександр Петрович,
спеціаліст управління економіки міської ради,

тел. (03433) 25812

товари для дітей товари для відпочинку - Kapitan.uaНовини та Події

RSS | усі публікації  


Публіцистика та Аналіз

RSS | усі публікації  


Новини єпархії

RSS | усі публікації